Avmaskning

Avmaska hund

Valpar avmaskas normalt sett hos uppfödaren, men valpköparen bör avmaska cirka en vecka före vaccinationen vid 12 veckors ålder. Lämpligen används receptfria preparat mot spolmask som finns att köpa på apoteket. Valparna föds oftast med mask då de smittas av tiken via navelsträng och modersmjölk.

Äldre hundar bör inte avmaskas rutinmässigt. Detta för att undvika onödig användning av mediciner. Om man misstänker mask bör man ta ett avföringsprov för att undersöka eventuell maskförekomst. De vanligaste maskarna kan upptäckas med hjälp av testet “Kolla masken” som finns att köpa hos oss och på en del apotek.

Vid resa utomlands kräver vissa länder avmaskning mot rävens dvärgbandmask. Detaljerad information hittar du på Jordbruksverkets hemsida.

Avmaska katt

I princip gäller samma sak för katt som för hund. Utekatter som fångat möss och råttor bör dock avmaskas regelbundet eftersom de smittas efter i princip varje infångat byte. Avmaskning 3-4 ggr/år kan behövas om de är effektiva jägare.

Avmaska kanin och gnagare

Kaniner och gnagare avmaskas inte rutinmässigt. Om misstanke finns om inälvsparasiter bör avföringsprov tas för analys.