Djurakut

Djurakut / Akut Veterinär

Har du har ett sjukt djur som kräver omedelbar vård, bokar vi in detta utan extra kostnad vid lediga tider.

Är det däremot fullbokat får vi antingen remittera fallet vidare eller själva ta emot ditt djur men då debitera akutavgifter.

Bedömningen om ditt djur kan erhålla akutvård hos oss, avgörs i varje enskilt fall av klinikens arbetsledare.

De kostnader som debiteras akutfall är en akutavgift på 350 kr.

Behövs ytterligare åtgärder utöver den yttre undersökning som akutfallet kostar
(770 kr + 350 kr = 1120 kr), debiteras ett tillägg på 50% på allt utom material och medicin. Detta gäller den aktuella dagen, därefter tillämpas normal taxa.