Dräktighetsundersökning

Ultraljud

Från och med fjärde veckan är det möjligt att påvisa foster med dräktighetsultraljud. Det bästa är om tiken inte är nyrastad vid undersökningen, så att det finns urin i blåsan. Ibland behöver man raka lite på magen för att få bra hudkontakt och därmed bra bildkvalité. Djurägaren är med vid undersökningen. Ultraljud används vid dräktighetsundersökningar från ca 4 veckor efter parning.

Ultraljud är däremot ingen bra metod att räkna foster med. Då är det bättre att röntga.

Röntgen

Röntgen görs säkrast från och med sjunde veckan, då fostrens skelett börjar bli så pass förkalkade att de syns på röntgen. Antal foster kan oftast räknas, men 100 % säkerhet går inte uppnå. Fostren kan råka skymma varandra och eventuellt inte vara tillräckligt förkalkade i sitt skelett, men oftast går det bra.