Efter ditt besök

När du hämtar ditt djur hos oss får du som djurägare för det mesta med dig ett hemgångsråd, baserat på vad just ditt djur har behandlats för. Du får instruktioner om eftervård, sårvård och rehabilitering samt annan information kring ditt djur och dess åkomma.

Om djuret har varit inskrivet för vård får du träffa en veterinär eller en sköterska vid hämtningen. Den du träffar redogör för de undersökningar, prover och behandlingar som utförts och du har även möjlighet att ställa frågor. Här nedan finns en del av det som kan vara bra att känna till:

Vård i hemmet

Har ditt husdjur varit sövt eller fått lugnande mediciner under sin vistelse hos oss så är det viktigt att:

  • inte ge mat eller vatten innan djuret är fullt vaket.
  • skydda ett trött djur från drag och kyla. Som regel behöver djuret vila men skall hållas under noggrann uppsyn. Djuret ska inte störas mer än nödvändigt av övriga familjemedlemmar – inte heller av övriga husdjur.
  • inte glömma bort att rasta djuret, men endast med kortare promenader i koppel.
  • se till att djur som har sår har krage på. Djuret ska inte slicka på såren, då detta kan medföra ökad infektionsrisk och förlängd läkningstid. Tänk på att även övriga djur i hushållet inte ska ges möjlighet att ”hjälpa till” och slicka såren.
  • inspektera sårområdet regelbundet, gärna flera gånger dagligen.
  • kontrollera att djuret har normal kroppstemperatur. Termometrar finns att köpa på Animalen, apoteket och många andra ställen. En normal kroppstemperatur hos hund och katt ligger runt 38,5 °C, men individuella variationer förekommer. För det mesta läker såren utan problem. Ibland händer det dock att patienter drabbas av komplikationer. Skulle ditt djur visa tecken på trötthet, feber, svullnad i såret eller andra indikationer på smärta och inflammation så ska du kontakta oss.

Smärtstillande medel

Har ditt djur ordinerats smärtstillande medel? Det är ganska vanligt att vi efterbehandlar opererade djur med smärtstillande medel. Vanligen tillhör de en grupp av mediciner som kallas NSAID (Non Steroid Antiinflammatory Drugs). Informera dig noga om när ditt djur ska påbörja denna behandling i hemmet. Vanliga preparat som tillhör denna grupp av mediciner är Metacam®, Rimadyl®, Meloxidyl®, Zubrin® och Canidryl®. Dessa preparat är speciellt framtagna för djur och har en smärtstillande, antiinflammatorisk och febernedsättande effekt. De har som regel en gynnsam inverkan på läkningstiden och patientens välbefinnande.

I enstaka fall kan dessa mediciner orsaka biverkningar, framför allt kräkningar eller diarré. Skulle detta inträffa så avbryt behandlingen och kontakta snarast din veterinär. Det är viktigt att påpeka att man som djurägare inte ska använda preparat som är avsedda för människor utan att först ha konsulterat sin veterinär.

Skulle du ha några andra frågor så går det givetvis bra att kontakta oss!