Inför ditt besök

För att kunna ge bästa möjliga vård och service tillämpar vi tidsbokning. När du ringer och bokar ett besök hos oss behöver vi information om dig och ditt djur. Därför är det bra om du tänker igenom några saker, t.ex.

 • Uppgifter om djuret som ras, kön och ålder
 • Vilket är huvudproblemet och hur länge har det pågått?
 • Har djuret haft problem med detta förut?
 • Hur är allmäntillståndet?
 • Har djuret feber? Det kan man inte känna på nosen, utan måste kontrollera med termometer i ändtarmen. Normal kroppstemperatur är ca 38-39 grader.
 • Vill djuret äta och dricka?
 • Normal urin och avföring?
 • Eventuellt senaste löp?
 • Står ditt djur redan på någon medicinering? I så fall är det bra om du kan informera om medicinens namn, hur länge djuret fått den, hur ofta den ges och när djuret fick medicin senast. Om ditt djur inte tål vissa mediciner är vi tacksamma att få veta det också.
 • Tidigare medicinering och resultat av denna?
 • Har djuret redan undersökts av någon annan veterinär?
 • Har djuret varit hos oss tidigare? I så fall är det bra om du har journalnumret djuret är inskrivet på.
 • Har ditt djur någon aktuell försäkring?

Om ditt djur är inbokat för operation är det bra att tänka på följande:

 • Det är viktigt att djuret är nybadat, gärna med ett desinficerande schampo, t. ex. Klorhexidinschampo. Det går att köpa här hos oss.
 • Djuret skall vara fastande sen 8 timmar. (gäller inte gnagare och kaniner).
 • Alla djur ska ha tillgång till vatten fram till inskrivningen på kliniken.
 • Var vänlig tag med krage till djuret om du har en sedan tidigare.
 • Tag med försäkringshandlingar samt eventuella gamla kvitton om du vill göra en direktreglering med försäkringsbolaget (se särskilt avsnitt under ”Betalning”). För direktreglering debiterar vi en administrativ avgift.
 • Djuret skall vara välrastat före inskrivning på kliniken. Detta gäller dock inte om din hund eller katt ska undersökas med ultraljud, då är det viktigt att ha en välfylld blåsa för att kunna utföra undersökningen på ett korrekt sätt.
 • Tänk på att inte boka en tid för kastrering då din honkatt eller tik löper, då operation under löp kan medföra en ökad risk för blödningar.
 • Vid inskrivningen kommer vi överens om lämplig hemgångstid för ditt djur.

Tveka inte att rådfråga oss om du har några frågor före operationen!

Återbud

Om du måste avboka en tid vill vi gärna att du gör det så snart som möjligt, på telefon 08-55088666. Du kan även lämna ett röstmeddelande om avbokningen. Lämna då uppgifter om ditt namn, djurets namn, vilken tid du bokat och det telefonnummer du uppgett hos oss (detta för att vi lättare ska hitta dig och ditt djur i vårt kundregister).

Ett uteblivet besök skapar problem för oss eftersom vi har stor efterfrågan på tider. Din tid kunde i stället ha getts till någon annan som behövde den. Ett uteblivet besök som inte avbokats debiteras.