Kastrering

Vid kastrering av ett djur tas könskörtlarna bort, till skillnad från sterilisering där äggledare respektive sädesledare klipps av.

När du ska kastrera ditt djur hos oss får du lämna in det på morgonen och hämta det igen på eftermiddagen. Vid hämtningen får du med dig utförliga hemgångsråd, så att du vet hur du ska vårda ditt djur efter operationen.

Vanligen ska djuren komma fastande på morgonen, men de får dricka vatten. Detta gäller dock inte kaniner och marsvin som SKA äta (och gärna dricka) innan de lämnas.

Kastrera katt

Om din katt inte ska användas i avel bör du låta kastrera den. Förutsättningen är att den är frisk och för tillfället inte i löp. Kastrerar du din katt undviker du oönskade kattungar och slipper kattens doftmarkeringar. Katten skriker inte efter det motsatta könet, den blir lugnare och stannar hemma mer, därmed undviker ni också många otrevliga slagsmål.

För katter rekommenderas normalt att både han- och honkatter kastreras från 6 månaders ålder. Observera att katter ibland kan bli könsmogna tidigare!

I samband med kastreringen brukar vi rekommendera id-märkning (tatuering i örat) för dem som vill. På så sätt slipper man söva ytterligare en gång för eventuell id-märkning senare i livet. Id-märkning med mikrochip under huden i nacken kan dock göras senare, då det inte kräver att djuret sövs.

Det är viktigt att tänka på att en kastrerad katt sänker sin ämnesomsättning och blir hungrigare. För att tillmötesgå det behovet så är det bra att ge ett foder som är anpassat för kastrerade katter. Risken är annars att katten blir tjock, vilket kan medföra en rad olika sjukdomar. Foder för kastrerade katter finns att köpa i vår butik.

Hona

Honkatter behöver inte ha löpt före kastrering. De ska dock helst inte vara mitt under löp p.g.a. ökad blödningsrisk.

Hur märker man att katthonan löper?

En katthona får inte ägglossning vid löpet utan först vid parningen. Det gör att hon inte blöder som en tik (honhund) gör. När katthonan löper går hon hukad med svansen åt sidan, rullar runt på marken och ropar högt för att locka trånande hanar. Under den här perioden äter hon inte speciellt mycket. Honor som löper ofta magrar av, blir rastlösa, tappar päls och mår inte speciellt bra. Vissa honor urinmarkerar under löpet. Matte och husse kan även få sin nattsömn störd när katten löper.

Kastreringen – så går den till

Kastreringen av en honkatt sker i full narkos och i samband med operationen ges smärtstillande medicin. Vid kastreringen tas äggstockar och större delen av livmodern bort. Du får lämna din katt hos oss på morgonen och hämta henne på eftermiddagen.

Kastreringen är ett bukingrepp och därför är det viktigt att man försöker hålla katten i stillhet tills stygnen tas bort efter 10-12 dagar. Detta behövs för att minska påfrestningen på bukväggen och såret. Katten ska ha krage på sig så att hon inte slickar på såret eller biter bort stygnen. Numera kan man också sy med en typ av stygn som försvinner av sig själva.

P-piller

P-piller är ingen långsiktig lösning för en katthona. De kan medföra en del biverkningar, bl.a. ökar risken för elakartade juvertumörer och livmoderinflammation. P-piller är inte heller ett helt säkert preventivmedel, då katten kan kräkas upp eller spotta ut pillret när du inte ser.

Hane

En hankatt kan bli könsmogen redan vid sex månaders ålder. Då luktar urinen extra starkt och för dig som har innekatt är detta mycket tydligt. Du kan få besvär med urinmarkering, det vill säga att hankatten kissar in sitt revir inomhus. Han blir rastlös, kan matvägra och kallar på honor ofta och högt.

Kastreringen – så går den till

Kastrering av hankatter är en enklare operation än kastrering av honkatter, då det inte är ett bukingrepp. Även hankatter sövs men inga stygn sätts i huden utan såret lämnas att läka öppet. Du får lämna din katt hos oss på morgonen och hämta honom på eftermiddagen.

Oftast är hankatterna obekymrade efter ingreppet och väldigt få bryr sig om sitt sår. Om katten slickar på såret måste kragen på, men detta behövs alltså sällan.

Kastrera hund

Om din hund inte är ett potentiellt avelsdjur eller en utställningshund finns det flera fördelar med att kastrera den. Till exempel minskar risken för juvertumörer och prostataproblem drastiskt. Du slipper också bekymmer med oönskad dräktighet och hanhundar som matvägrar och ylar för att grannskapets tikar löper.

Många gånger är hanhundens temperament anledningen till att ägaren vill genomföra en kastrering. I de allra flesta fall blir hanen lugnare och könsdriften försvinner till stor del. Dock kan exempelvis revirmarkering och aggressivitet finnas kvar även efter kastreringen om den gjorts efter det att hunden utvecklat vanorna.

Kastrering innebär att testiklarna avlägsnas på hanhunden, medan livmoder och äggstockar tas bort på tiken. Vid kastrering förlorar båda förmågan att fortplanta sig och tiken kommer heller inte att löpa. Båda hanar och tikar kan kastreras från 6 månaders ålder.

Det är viktigt att tänka på att en kastrerad hund sänker sin ämnesomsättning och blir hungrigare. För att tillmötesgå det behovet så är det bra att ge ett foder som är anpassat för kastrerade hundar. Risken är annars att hunden blir tjock, vilket kan medföra en rad olika sjukdomar. Lämpligt foder för kastrerade hundar finns att köpa i vår butik.

Tikar kan även drabbas av urininkontinens efter kastrering, men det kan oftast behandlas framgångsrikt.

Tik

Tikar behöver inte ha löpt före kastrering. De ska dock inte vara mitt under löp p.g.a. ökad blödningsrisk.

Kastreringen – så går den till

Vid kastrering av en tik tas äggstockarna och livmodern bort. Kastreringen sker i full narkos och i samband med operationen ges smärtstillande medicin. Du får lämna din hund hos oss på morgonen och hämta henne på eftermiddagen.

Kastrationen är ett bukingrepp och därför är det viktigt att man försöker hålla hunden i stillhet tills stygnen tas bort efter 10-12 dagar. Hunden rastas bara försiktigt i koppel för att minska påfrestningen på bukväggen och såret. Hunden ska ha krage på sig så att hon inte slickar på såret eller biter bort stygnen. Numera kan man också sy med en typ av stygn som försvinner av sig själva.

Hanhund

En hanhund ska vara minst 6 månader innan han kastreras. Många hanhundar har en stark könsdrift och kan må väldigt dåligt när det är mycket löptikar runt omkring. En kastrering kan dämpa detta och man kan uppleva att man får en mer lugn hund.

Kastreringen – så går det till

Kastrering av hanhundar är en enklare operation än kastrering av tikar, då det inte är ett bukingrepp. Du får lämna din hund hos oss på morgonen och hämta honom på eftermiddagen.

Kortfattat innebär operationen att man tar bort testiklarna och knyter av kärl och sädesledare, därefter syr man huden med stygn som tas bort efter 10-12 dagar. De flesta hundar behöver krage efter operationen för att inte bita och slicka på såret.

Ett fåtal hanhundar är vad man kallar kryptorkida, vilket innebär att endast en av testiklarna har vandrat ned i pungen. Den andra kan antingen ligga på väg ned i ljumsken, eller finnas någonstans i buken. Även kryptorkida hundar kastreras, men detta är en något mer komplicerad och tidskrävande operation.

Kemisk kastrering

Som alternativ till kirurgisk kastrering finns på hanhund möjlighet att kastrera den kemiskt. Detta görs med hjälp av ett implantat, Suprelorin, som placeras i underhuden. Hunden behöver inte sövas. Medlet har effekt i ca 6 månader och gör att hundens testosteronnivåer blir lika låga som av en kirurgisk kastrering. Spermieproduktionen upphör och testiklarna blir mindre. Den första tiden stiger dock testosteronet, så det kan initialt ha motsatt effekt.

Efter att medlet slutat verka tar det olika lång tid innan hunden återfår sina normala testosteronnivåer igen. Kemisk kastrering rekommenderas inte till individer som ska användas i avel. För- och nackdelar liknar dem vid kirurgisk kastrering. Många väljer att prova en kemisk kastrering innan man beslutar sig för en kirurgisk.

Kastrera kanin/marsvin

Kastrering av marsvin och kaniner blir allt vanligare i takt med att de blir vanligare som sällskapsdjur.
Oftast görs kastreringen för att förhindra uppkomsten av livmodercancer som är mycket vanligt hos kanin. Marsvinshonor utvecklar lätt äggstockscystor och kastreras då till följd av detta. Hanarna kastreras oftast för att minska risken för slagsmål om man har flera hanar ihop, men också för att minska risken för parning om burkompisen är en hona.
Det är viktigt att kaniner och marsvin äter fram till operationen och också direkt efter, för att inte mag-tarmfloran blir rubbad. De ska alltså INTE vara fastande före operationen!

Hona

Operationen sker i full narkos och äggstockar och livmoder tas bort. Oftast sys huden med tråd som löser upp sig själv. Du får lämna din kanin/ditt marsvin hos oss på morgonen och hämta henne på eftermiddagen.

Operationen sker i full narkos och äggstockar och livmoder tas bort. Oftast sys huden med tråd som löser upp sig själv. Det är viktigt att djuren äter fram till operationen och också direkt efter så att inte mag-tarmfloran blir rubbad. Ingen svält innan operationen alltså!

Hane

Kastrering sker i full narkos och efter att testiklarna avlägsnats sätts suturer i huden. Suturerna löses upp av sig själva och behöver ej tas bort. Du får lämna din kanin/ditt marsvin hos oss på morgonen och hämta honom på eftermiddagen.

OBS! Spermier kan leva upp till 3 veckor efter kastreringen och hanen bör därför inte sättas ihop med honan tidigare än så.