Sköterskor

Annie Uddner
Leg. Djursjukskötare

Charlotte Alonso Perez Lundén

Charlotte Alonso Perez Lundén
Leg. Djursjukskötare

Christina Hilgendorf
Leg. Djursjukskötare

Eleonor Sjögren
Leg. Djursjukskötare

Emma Gustavsson
Leg. Djursjukskötare

Gabriella Rydberg
Leg. Djursjukskötare

Gill Rosenwall
Leg. Djursjukskötare

Izabelle Forzelius

Isabelle Forzelius
Leg. Djursjukskötare

Linda Crotteau
Leg. Djursjukskötare

Maria Bergendahl
Leg. Djursjukskötare

Ninja Moisio
Leg. Djursjukskötare

Pia Salmela

Pia Salmela
Leg. Djursjukskötare

Veronica Leijdt
Leg. Djursjukskötare

Åsa Jussing
Leg. Djursjukskötare, Leg. Sjukgymnast

Inga-Lill Håheim
Djurvårdare

Malin Blad

Malin Blad
Djurvårdare

Maria Uusimäki
Djurvårdare