Ulf Ytterberg

Ulf Ytterberg – Leg. Veterinär, Klinikchef

Veterinärlegitimation 1981.

Ulf har arbetat som klinikveterinär och lärare på Veterinärhögskolans avdelningar för medicin, kirurgi och klinisk radiologi i totalt sju år. Efter fem års tjänstgöring på Strömsholms Djursjukhus startade han Animalen 1992 tillsammans med Ulrika Ytterberg.

Ulf har specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar med fördjupade kunskaper i kirurgi, röntgen och ultraljud.