Ulrika Ytterberg

Ulrika Ytterberg – Leg. Veterinär

Veterinärlegitimation 1988.

Ulrika har arbetat som klinikveterinär på Veterinärhögskolans medicinavdelning. Hon har också varit klinikveterinär på Örebro Djursjukhus och därefter på Nyköpings Smådjursklinik, fram till 1992 då hon öppnade Animalen tillsammans med Ulf Ytterberg.

Ulrika har fördjupade kunskaper i medicinska sjukdomar, hudsjukdomar och ögonsjukdomar. Hon utför allergiutredningar och har även utökade kunskaper om kaniner och smågnagare.