Om Animalen

personal

Det är i sommar 25 år sedan Animalen startades. När vi öppnade Animalen 1992 var vi bara en handfull medarbetare, idag är vi 37. Tillsammans täcker vi idag upp ett stort kompetensområde och vår personal vidareutbildas fortlöpande. Vi utvecklas och lär av varandra. Vår övertygelse var redan från början att våra kunder efterfrågade vård med kvalitet och den övertygelsen har vi än idag. Ditt djurs välbefinnande är vårt primära ansvar och tillsammans med dig som djurägare, söker vi det bästa behandlingsalternativet.

Animalen bedriver djursjukvård på två platser; Moraberg i Södertälje och Åda strax utanför Trosa. Tillsammans tar vi emot ca 17 000 besök per år.

Animalen Södertälje utför såväl medicinska utredningar som kirurgiska ingrepp i välutrustade lokaler med bl.a. digitalröntgen, ultraljud och eget laboratorium. Animalen har även en rehabiliteringsavdelning och för djur med misstänkt smittorisk har vi en separat isoleringsavdelning. Det finns en separat tandvårdsavdelning och en välsorterad butik med frisk- och sjukvårdsfoder, samt djurvårdsartiklar.

Animalen Trosa är vår mindre klinik men som ändå har utrustning för de flesta behov; digitalröntgen, operationsavdelning, laboratorium, ultraljud och butik. Vi har möjlighet att behålla djuren över dagen när så krävs.

Branden 2009

Vid en brand i Weda handelsområde i Södertälje, natten mellan den 25:e och 26:e februari 2009, förstördes Animalens lokaler så allvarligt att all verksamhet fick läggas ner. Över hälften av våra kunder i Södertälje trotsade då avståndet till vår klinik i Åda, nära Trosa. Åda som haft öppet tre dagar i veckan med lagom arbetsmängd för en veterinär och två till tre djurvårdare, utökades till en intensiv verksamhet fem dagar i veckan med kvällsöppet och en tredubbling av besök. Dessutom öppnade vi en tillfällig foderbutik i en gräsklipparaffär i Södertälje. När röken så småningom hade skingrats, beslöt vi oss för att bygga upp en ny klinik i Moraberg.

En ny epok

I april 2009 tecknades ett avtal med byggföretaget Moelven. Under många och långa planeringsmöten, växte projektet med den nya kliniken i Södertälje fram. I slutet av juli 2009 sattes de 31 modulerna som prefabricerats i Moelvens fabriker på plats. Väggar, golv, fönster och i flera rum även handfat och lampor, var vid ankomsten färdigmonterade. Redan i oktober samma år var det dags för inflyttning i det nybyggda huset med en yta på ca 1100 m2, 50 % större än tidigare. En ny epok för Animalen smådjursklinik hade inletts.

animalen-ulf-taket

För att möta de krav som idag ställs på djursjukvården, är det svårt att agera helt självständigt och i år har vi därför valt att gå med i AniCura-gruppen. AniCura är en ”familj” av utvalda djursjukhus och kliniker som tillsammans har stora resurser. Vi som arbetar här på Animalen jobbar vidare precis som vanligt. I likhet med tidigare, kan vi erbjuda avancerad vård med samma själ och hjärta. I samarbeta med de övriga djursjukhus och kliniker som ingår i AniCUra-gruppen breddar vi vår kompetens och kvalitet när så krävs. Du möter även fortsättningsvis den personal du träffat tidigare och prisbilden påverkas inte av samgåendet. Detta innebär att vi nu har ett nytt namn, AniCura Animalen. Vi välkomnar gamla och nya kunder med fyrfota vänner till Animalen.

Bilder från Trosakliniken i Åda