Poliklinik

polklinik När du kommer till oss får du först anmäla dig i vår reception och sedan slå dig ned och vänta en stund.

I väntrummet blir du hämtad av en djurvårdare som följer dig och ditt djur in på ett rum. Vi väger och tar tempen på ditt djur för att förbereda inför veterinärens undersökning.

Om ditt djur har besvär med kräkningar, klåda eller hosta blir du ofta hänvisad till vår separata ingång och ett separat behandlingsrum. Detta för att undvika att ha eventuellt smittsamma djur i väntrummet.

Veterinären ställer först frågor om ditt djur och dess åkommor (anamnes). Därefter görs den kliniska undersökningen och utifrån detta kompletteras undersökningen med exempelvis röntgen och blodprover.

Om ditt djur genast behöver opereras eller genomgå ytterligare behandling, vård, undersökning eller övervakning skrivs det in på vår vårdavdelning. Om det inte är lika bråttom får du kanske en tid för operation eller behandling vid en senare tidpunkt.