Priser

Bra djursjukvård kostar tyvärr pengar. Ibland kan det bli betydande summor.

Det kan vara känsligt att tala om pengar. Vissa kunder vill veta exakt vad varje ny åtgärd kostar, andra inte. Vid den inledande telefonkontakten är det svårt att precisera kostnaden då problembilden är oklar. Däremot kan vår veterinär ge en mer detaljerad prisbild när djuret har undersökts på kliniken. Du som kund får då i samråd med veterinären ta ställning till behandlingsförslagen. Finns det ett ”tak” på vad det får kosta, så försöker vi anpassa behandlingen efter detta. Vi skriver sedan i journalen vad som sagts för att minimera risken för missförstånd.

Här nedan ser du några exempel ur vår prislista:

Konsultation med Animalens veterinär – yttre undersökning 770 kr
Vaccination hund; valpsjuka/hepatit/parvo/kennelhosta (DHPPi) 550 kr
Vaccination hund; kennelhosta 395 kr
Vaccination katt; kattsnuva/kattpest 375 kr
Vaccination katt; kattsnuva 350 kr
Vaccination hund och katt; rabies 475 kr
Kastration av frisk tik inkl. dropp, smärtlindring, krage och suturtagning 6700 kr
Kastration av frisk hanhund inkl. dropp, smärtlindring, krage och suturtagning 3990 kr
Kastration av frisk honkatt inkl. smärtlindring och suturtagning 1250 kr
Kastration av frisk hankatt inkl. smärtlindring 790 kr
Kastration av frisk honkanin inkl. smärtlindring 2100 kr
Kastration av frisk hankanin inkl. smärtlindring 1400 kr
Konsultation 45 minuter med sjukgymnast 810 kr
HD/AD-röntgen/hund inkl. sedering (inkl. SKKs avläsningsavgift*) 1850 kr
HD-röntgen/hund inkl. sedering (inkl. SKKs avläsningsavgift*) 1290 kr

Uppfödarrabatt

Som uppfödare får du hos oss på Animalen 25 % rabatt på följande åtgärder :

  • Besiktning
  • Vaccination mot valpsjuka, hepatit, parvo, kennelhosta, kattpest,
    kattsnuva och herpes
  • Id-märkning med chip eller örontatuering
  • Intyg patella, testiklar, hjärta ( ej ultraljud)
  • Röntgenundersökning till SKK avseende HD/AD/knäled
  • FIV/FeLV blodprov
  • Vaginalcytologi och progesteronprov inför parning
  • Dräktighetsundersökning röntgen/ ultraljud

Villkor

Denna rabatt gäller friska djur som ägs av uppfödaren och bor på uppfödarens
adress samt är inskrivna på Animalen i uppfödarens namn. Uppfödaren måste
kunna uppvisa att man har ett i SKK registrerat kennelnamn eller ett
stamnamn i SVERAK.

Priserna ska spegla de faktiska kostnaderna

Sjukvården för djur är inte statligt subventionerad som för oss människor, den måste därför bära sina egna kostnader. Vi har valt att utforma vår prislista så att den i möjligaste mån speglar kostnaderna för de åtgärder som varje enskilt fall genererat. Att värdera tid är en faktor som har betydelse vid vår prissättning, men även andra faktorer har betydelse. Ofta engageras ytterligare personer, som kunden aldrig träffar, för att lösa patientens problem. Det kan vara någon av de övriga i personalstaben, men ibland även expertis utanför Animalen. Detta medför också utgifter som måste täckas, liksom kostnader för utbildning och utrustning. I slutänden ska våra intäkter täcka de kostnader vi har för att ge kundernas husdjur den säkraste och bästa möjliga vården. Vi jobbar fortlöpande på att göra prislistan så lättbegriplig, tydlig och rättvis som möjligt.