Ultraljud

Ultraljud är ett bra komplement till röntgen och är också mycket användbart. Ultraljud används främst till undersökning av buken, men även för att studera hjärtan och mjukvävnader som ögon, ligament och muskler. Ultraljud kan inte penetrera luft och därför måste man raka bort pälsen för att kunna se en bra bild.

Vid undersökning av buken brukar djuret ligga på rygg på en madrass på undersökningsbordet och gel stryks på magen. Det här brukar djuren tolerera mycket bra och matte och husse kan vara med och hålla, eftersom det här inte finns någon strålningsrisk. Nu kan man titta på alla organ och se om de ser normala ut. Om behov finns kan man även ta prover på organen genom huden.

Ultraljud används också vid dräktighetsundersökningar från ca 4 veckor efter parning.