Vaccinera katt

Parvovirusinfektion – Kattpest

Parvovirus angriper tarmarna och ger kraftig diarré. Om kattungar och gamla katter smittas blir utgången ofta dödlig, om djuret inte får vård mycket snabbt. Viruset är allmänt förekommande och kan även spridas till rena innekatter via ägarens skor.

Kattungar vaccineras vanligen från 9 veckors ålder. Ytterligare en vaccination ges efter 4 veckor. Därefter vaccineras katten mot Parvo vart tredje år.

Kattsnuva

Kattsnuva orsakas av flera olika virus och bakterier. De vanligaste är Herpes- respektive Calicivirus vilka kan ge allvarliga symptom i form av övre luftvägsinfektioner med rinnande ögon, snuva och matvägran.

Kattungar vaccineras vanligen från 9 veckors ålder. Boosterdos ges efter 4 veckor. Vuxna ovaccinerade katter bör också ges en grundvaccination, d v s två vaccinationer med 3-4 veckors intervall. Därefter vaccineras katten årligen mot kattsnuva.

Rabies

Rabies är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Rabies finns i stort sett över hela världen men Sverige har varit rabiesfritt sedan 1886. Hund är, globalt sett, den främsta smittöverföraren, men andra viktiga smittkällor är räv, fladdermus, katt, varg och tvättbjörn. Smittan är relativt vanligt förekommande i Östeuropa men ovanlig i övriga Europa. I Afrika, Asien och Nord- och Sydamerika är sjukdomen tämligen allmän. För att förhindra smitta till Sverige krävs vaccination mot rabies på djur som reser utomlands.

För rabiesvaccination fordras ett EU-pass, vilket du kan få utfärdat hos oss på Animalen. Katten ska ha fyllt 3 månader innan den vaccineras. Vi rekommenderar en 2:a grundvaccination 1 månad efter den 1:a vaccinationen. Katten får resa först efter att 21 dagar har gått från senaste vaccinationstillfället. Studera Jordbruksverket hemsida för aktuella bestämmelser för just det land du ska resa till, nya regler gäller från 1 januari 2012.

Vaccination sker från 3 månaders ålder och därefter skall katten vaccineras vart tredje år om Nobivac Rabies använts men varje år om vaccinet Rabisin använts. Observera att vissa länder kan kräva årlig vaccination trots EU:s bestämmelser.