Vårdavdelning

vårdavdelning

vårdavdelningPå vårdavdelningen hamnar de djur som skrivs in från polikliniken för kompletterande undersökningar och behandlingar. Det kan röra sig om utökade blodprovstagningar, röntgenutredningar, ultraljudsundersökningar m.m. De djur som är uttorkade eller har pågående vätske- och näringsförluster förluster (t ex feber, kräkningar, diarré, anorexi) får en kanyl i en ven så att vi kan ge lämplig mängd vätska. Vi har en enskild isoleringsavdelning där vi placerar djur med misstänkt smittsamma sjukdomar, t ex virus, hosta och feber.

Patienterna blir behandlade samt vidare utredda av en stallveterinär och en stallsköterska som ansvarar för de inskrivna patienterna. De djur som kan/ska äta får naturligtvis mat efter sitt näringsbehov och vissa blir matade för ett snabbare tillfrisknande.

Varje dag kl. 13.00 – 13.30 går alla veterinärer samt stallsköterskan rond på vårdavdelningen och då diskuteras alla inskrivna patienter samt alla dagens röntgenbilder. Allt för att kunna säkerställa bästa möjliga vård för varje patient.

Det finns ett direktnummer till stallavdelningen och stallsköterskan som du kan använda om du har ett djur inskrivet hos oss. Detta telefonnummer får du vid inskrivningen.