Rehabilitering/ Friskvård

rehabilitering

En bra rehabilitering är ofta lika viktig som operationer eller mediciner för att ditt djur ska få så hög livskvalitet som möjligt. Det kan gälla såväl opererade djur som t.ex. djur med stela leder eller muskelproblem. Rehabilitering både underlättar läkning och förebygger nya skador.

I våra nya lokaler har vi möjlighet att erbjuda rehabilitering och friskvård på vår rehab-avdelning, där vi bl.a. har en egen Water Walker-anläggning.

På rehabavdelningen träffar du i första hand vår sjukgymnast Charlotte Orrfors. Vanligtvis gör en av våra veterinärer bedömning av ditt djurs problem och allmänna hälsostatus. Ni remitteras sedan till sjukgymnasten som tillsammans med dig lägger upp en behandlingsplan för sjukgymnastik som passar dig och ditt djur.


Åsa Jussing

Legitimerad Sjukgymnast, Leg. Djursjukskötare

Åsa är legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut för människor, av jordbruksverket godkänd för arbete inom djurens hälso- och sjukvård. Hon är även legitimerad djursjukskötare och diplomerad hundmassör.

Åsa har arbetat på Animalen sedan hösten 2017 och innan dess som djursjukgymnast på ett större djursjukhus sedan 2007.