Reproduktion


NU KAN VI ÄNTLIGEN ANALYSERA PROGESTERON IGEN!


ÄR DET DAGS ATT PARA?

Att para vid rätt tidpunkt är a och o för att ge tik och hanhund bästa förutsättningar för en lyckad parning. 2-5 dagar efter ägglossning är det mest optimala. Vid ägglossningen stiger hormonet progesteron. Genom att analysera ett blodprov och mäta halten av progesteron kan man beräkna bästa tidpunkten för parning.

VI KAN NU ANALYSERA HALTEN PROGESTERON HÄR PÅ KLINIKEN OCH PROVSVAR LÄMNAS UT SAMMA DAG (måndag-fredag, om provet tagits innan kl 14).

Vår rekommendation är att boka in ett besök till en veterinär för allmän kontroll av tiken. En mer ingående undersökning med utstryk från tikens vaginalslemhinna och undersökning av celler i mikroskop (vaginalcytologi) kan ge information om det ser normalt ut och om det är dags för ett progesterontest. Vid provtagningen gör även veterinären en makroskopisk undersökning av yttre könsorganen. I de fall tiken fortfarande ligger lågt i progesteronhalt, får man komma tillbaka för uppföljande provtagning.

Vi erbjuder ultraljud för att fastställa och övervaka dräktighet och fosterutveckling från ca 4 veckor efter parning. Röntgen för att bestämma antal valpar kan göras när tiken varit dräktig minst 7 veckor.

Vi har en välutrustad operationsavdelning och välutbildad narkospersonal om det skulle bli nödvändigt med kejsarsnitt för er tik.