Röntgen

röntgen

röntgenRöntgen är en mycket viktig del i den veterinära undersökningen om ditt djur är sjukt, men används också när djuren är friska, som vid höft och armbågsröntgen. Man studerar skelettförändringar, misstänkta frakturer och tittar på mjukdelsvävnader som buk, hjärta och lungor t.ex. om djuret kräks eller har hjärtsvikt.

Animalen har en digital röntgen, vilket ger både bättre bildkvalité, snabbare bildhantering och mer miljövänlig användning än den gamla traditionella röntgenframkallningen. På ronden granskar alla veterinärerna dagens bilder, på så vis får du flera veterinärers bedömning.

Vissa raser röntgas avseende knän, armbågsleder och höfter för att lättare komma till rätta med de till viss del ärftliga ledproblemen inom rasen. Oftast sker denna röntgenundersökning efter ett års ålder, men vissa raser skall vara äldre. Är du osäker på vilka leder just din ras bör undersöka rekommenderas en kontakt med SKK (Svenska kennelklubben). SKK bedömer de bilder som vi skickar in. Stamtavla/registreringsbevis måste medtas vid denna röntgenundersökning.

I många fall krävs att djuret får en sederande (lugnande) spruta för att undvika rörelseoskärpa samt fler och onödiga exponeringar av röntgenstrålar. Oftast måste vi också sträcka på de eventuella leder som skall röntgas vilket kan medföra smärta. Sederingen lindrar oftast smärtan på ett effektivt sätt.

För säkerhets skull kan det vara bra att inte utfodra djuret före besöket om du misstänker att ditt djur behöver röntgas.